TỐC ĐỘ TƯ DUY

YTV:

“Tư duy đúng mới chính là cốt lõi của thành công. Chiến thắng cuối cùng không thuộc về người nhanh tay, nhanh chân… mà thuộc về người có TỐC ĐỘ TƯ DUY nhanh nhất”.

“Một ý tưởng –  dù thế nào cũng chỉ là ý tưởng. Tổ chức hiện thực được nó mới làm cho ý tưởng trở nên ý nghĩa”.

“Vị trí công tác, địa vị xã hội chưa khẳng định được GIÁ TRỊ của bạn. Giá trị của một con người – dù làm gì ở đâu – là trách nhiệm và hiệu quả công việc, có ý nghĩa với tập thể và những người liên quan”.

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa