TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

Bộ trưởng Bộ Y Tế: Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày sinh: 1/8/1959.

Quê quán: Hà Tĩnh.

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ Y khoa.

Ủy viên Trung ương Đảng dự khuyết Khóa X, Ủy viên  Trung ương Đảng Khóa XI, Đại biểu Quốc hội Khóa XII, XIII.

Giai đoạn 10/1982 – 12/1986

Bác sỹ nội trú, trợ lý giảng dạy,  cán bộ giảng dạy Đại học Y Hà Nội.

Giai đoạn 1/1987 – 5/1993

Nghiên cứu viên Phòng Dịch tễ, Viện  Pasteur TP. Hồ Chí  Minh.

Giai đoạn 5/1993 – 11/1998

Phó Trưởng Phòng Kế hoạch – Tổng  hợp Viện Pasteur TP. Hồ Chí  Minh, Hội viên Hội Dịch tễ học thực địa Pháp, Hội  viên Hội Y học nhiệt đới Hoa Kỳ.

Giai đoạn 11/1998 – 2/2007

Nghiên cứu viên, Phó Viện trưởng,  rồi Viện trưởng Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng  đồng, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh. Trưởng Ban điều hành Chương trình mục tiêu  quốc gia phòng chống sốt xuất huyết, Chủ nhiệm Chương trình mục tiêu quốc gia  tiêm chủng mở rộng, phòng chống HIV/AIDS khu vực phía Nam, Phó Chủ tịch Hội Y  học dự phòng Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Y tế.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu  làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 2/2007 đến nay

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,  Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế. Đại biểu Quốc hội Khóa XII.  Bí thư Đảng ủy Cơ quan Bộ Y tế. Tổng Biên tập Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế.  Chủ nhiệm Bộ môn Vi sinh cộng đồng và Y đức xã hội học, Đại học Y Dược TP.  Hồ Chí Minh.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu  vào Ban Chấp hành Trung ương. Đại biểu Quốc hội Khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, được Quốc  hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính Phủ

Viết bình luận

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa