25/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

GDP-WHO LÀ GÌ?

GDP là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Good Distribution Practices”, dịch đầy đủ theo nghĩa Tiếng Việt là “Thực hành tốt phân phối”. GDP được...

Xem thêm

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa