28/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

ISO 13485: 2003 LÀ GÌ?

ISO 13485 là gì? ISO là viết tắt tên của tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hóa (International Organization For Standaraization). ISO 13485 là...

Xem thêm

28/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

GSP-WHO: TIÊU CHUẨN NHÀ KHO VÀ THIẾT BỊ KHO

Good Storage Practice hay còn gọi là “Thực hành tốt bảo quản” là một phần của hệ thống đảm bảo chất lượng nói chung và hệ thống đảm bảo...

Xem thêm

28/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 1 bình luận

GPP-WHO LÀ GÌ?

GPP là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Good Pharmacy Practice”. Dịch đầy đủ theo nghĩa Tiếng Việt là “Thực hành tốt nhà thuốc”. Theo...

Xem thêm

28/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

GMP-WHO BAO BÌ DƯỢC PHẨM LÀ GÌ?

GMP of Packaging là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Tiếng Anh “Good Manufacturing Practices of Packaging”, dịch đầy đủ theo nghĩa Tiếng Việt là “Thực hành tốt...

Xem thêm

28/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

GLP-WHO: YÊU CẦU VỀ NHÂN SỰ PHÒNG KIỂM NGHIỆM

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất và trang thiết bị là những nội dung quan trọng trong Thực hành tốt kiểm nghiệm (GLP). Ngoài ra, việc...

Xem thêm

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa