12/01/2017 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 1 bình luận

10 THÀNH TỰU Y HỌC NỔI BẬT NHẤT TRONG NĂM 2016

(ĐSPL) – Nam 2016 đã đánh dấu nhiều thành tựu y học mang tính chấn động với loài người. Những phương pháp y học mới đã mở ra...

Xem thêm

24/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

10 THÀNH TỰU Y HỌC NỔI BẬT NĂM 2013!

Năm 2013 đã chứng kiến nhiều bước tiến lớn, quan trọng trong lĩnh vực y học. Đáng kể nhất là việc tìm ra cách...

Xem thêm

24/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

KHÁNG THỂ NHÂN TẠO ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

Các nhà hóa học Mỹ vừa cho trình làng các kháng thể nhân tạo đầu tiên trên thế giới, có khả năng bám dính vào những tế bào...

Xem thêm

24/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI BỎ TIỀN TỶ SANG VIỆT NAM CHỮA BỆNH HÀNG NĂM

M ỗ i năm có kho ả ng 100.000 ng ườ i n ướ c ngoài sang Vi ệ...

Xem thêm

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa