25/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

10 LỜI THỀ Y ĐỨC CỦA HIỆP HỘI Y HỌC THẾ GIỚI (WMA)

The World Medical Association Declaration of Geneva (1948): Physician’s Oath Adopted by the General Assembly of the World Medical Association, Geneva, Switzerland, September 1948 and amended...

Xem thêm

25/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 1 bình luận

9 LỜI THỀ Y ĐỨC CỦA HỘI Y HỌC MỸ (AMA)

1. Người thầy thuốc phải tận tâm chăm sóc sức khỏe với sự cảm thông và tôn trọng danh dự và quyền con người. 2. Người thầy thuốc...

Xem thêm

25/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

12 LỜI THỀ Y ĐỨC CỦA NGÀNH Y VIỆT NAM

1. Chǎm sóc sức khoẻ cho mọi người là nghề cao quý. Khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy...

Xem thêm

25/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

LỜI THỀ HIPPOCRATES

Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam...

Xem thêm

25/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

TIỂU SỬ BỘ TRƯỞNG Y TẾ NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

Bộ trưởng Bộ Y Tế: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày sinh: 1/8/1959. Quê quán: Hà Tĩnh. Học hàm, học vị: Phó...

Xem thêm

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa