29/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

TỐC ĐỘ TƯ DUY

YTV: “Tư duy đúng mới chính là cốt lõi của thành công. Chiến thắng cuối cùng không thuộc về người nhanh tay, nhanh chân… mà thuộc về...

Xem thêm

29/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

NGƯỜI BỎ CUỘC KHÔNG BAO GIỜ CHIẾN THẮNG, NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC

“Người bỏ cuộc không bao giờ chiến thắng, và người chiến thắng không bao giờ bỏ cuộc”

Xem thêm

29/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

NỀN TẢNG CỦA MỘT CON NGƯỜI

Cùng một hiện tượng, hai người khác nhau có thể có cách đánh giá, nhận định khác nhau – do khác nhau về quan điểm (conception),...

Xem thêm

29/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

3 TRANG SÁCH – 1 ĐỜI NGƯỜI

Đời người nhiều quan hệ và sự kiện. Quan điểm và cách ứng xử của bạn qua các quan hệ và sự kiện đó chính là bức tranh trung...

Xem thêm

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa