MEDICON – MỤC ĐÍCH ĐẦU TƯ

Nền kinh tế Việt nam đang ngày càng phát triển, sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng ngày càng được Nhà nước và xã hội quan tâm. Các cơ sở y tế công cộng, bệnh viện, trạm xá….ngày càng được Nhà nước và các tổ chức y tế thế giới đầu tư mới hoặc mở rộng quy mô.

Nhu cầu về TTBYT trong chẩn đoán và điều trị bệnh từ các bệnh viện lớn đến các trạm xá vùng sâu vùng xa ngày càng lớn.

Các sản phẩm TBYT gia đình ngày càng phổ biến tại Việt nam cho thấy xu thế ngày càng phổ cập và dễ tiếp cận trong việc phát triển chăm sóc y tế cộng đồng. Với dân số trên 90 triệu người, tiềm năng của thị trường này tại Việt nam rất lớn.

Tuy nhiên, năng lực sản xuất của ngành công nghiệp TTBYT Việt nam hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Phần lớn các sản phẩm thuộc lĩnh vực này được nhập khẩu từ các nước khác. Giá thành các sản phẩm nhập khẩu còn cao là nguyên nhân chính làm hạn chế tỷ lệ dân số được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tiên tiến, hiện đại.

Với các thuận lợi đang chiếm ưu thế so với các nước khác trong khu vực về tài nguyên và nhân công, được Chính phủ đặc biệt quan tâm đầu tư và khuyến khích phát triển, việc hình thành ngành công nghiệp sản xuất TTBYT tại Việt nam rất khả thi và có tiềm năng phát triển lớn.

Quyết định đầu tư Nhà máy thiết bị y tế MEDICON nhằm tham gia đầy đủ vào quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, tăng khả năng tự cung cấp các sản phẩm thiết yếu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, góp phần ổn định thị trường chăm sóc khoẻ cộng đồng.

Việc đầu tư có lộ trình hợp lý sẽ là nền tảng cho việc phát triển lâu dài và bền vững đối với doanh nghiệp cũng như đối với toàn ngành công nghiệp sản xuất TTBYT của Việt Nam.

Tên dự án: Nhà máy sản xuất thiết bị y tế MEDICON.

Địa điểm đầu tư: Cụm công nghiệp Trường An, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

Hình thức đầu tư: Liên doanh.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH MEDICON.

Thời gian triển khai dự án: 2014-2015.

Thời gian dự kiến bắt đầu sản xuất: 6/2015.

Viết bình luận

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa