Giới thiệu

Hội nhập & Thách thức

Từ 2015, các doanh nghiệp Việt Nam bắt đầu bước vào một sân chơi mới bình đẳng và khốc liệt với thế giới rộng lớn. Ngành y tế không là ngoại lệ.

Mọi đặc quyền đặc lợi hoặc rào cản kinh doanh dần dần được dỡ bỏ. Những lợi thế của doanh nghiệp Việt Nam do các hàng rào thủ tục, cơ chế ưu tiên, quan hệ…trước các đối thủ nước ngoài sẽ dần bị vô hiệu hóa.

Người tiêu dùng sẽ là quan tòa duy nhất phán xét chúng ta!

Chiến thắng, nếu có, chỉ thuộc về ai thực sự tài năng, sẵn sàng cống hiến và biết cách cống hiến. Khó khăn, nhưng sẽ đỡ khó khăn hơn, nếu chúng ta biết đoàn kết và cùng nhau tập trung sức mạnh!

Dù muốn hay không, để tồn tại, chúng ta – từ cá nhân đến doanh nghiệp – sẽ phải học hỏi và thay đổi rất nhiều về tư duy, quan điểm… Nếu không, chúng ta sẽ không có miếng bánh nào trên thương trường quốc tế, thậm chí thua cay đắng ngay trên sân nhà. Đừng thụ động để cuộc sống xô đẩy, hãy thay đổi ngay từ hôm nay trước khi tai họa ập đến!

Yếu kém hiện tại

Tới giờ phút này, ngành y tế vẫn bị đánh giá là trì trệ, chưa hiệu quả và chưa sẵn sàng cho hội nhập.

Quản lý chưa đạt mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, vẫn còn nặng nề cơ chế xin/ cho, xử lý vụ việc. Ảnh hưởng gián tiếp là, nhiều doanh nghiệp hưởng lợi vẫn chưa muốn thoát khỏi tư duy cơ chế bao cấp và lấy đó là thế mạnh duy nhất của mình.

Nhiều doanh nghiệp còn an phận, tự ti. Không có chiến lược, định hướng dài hạn, chỉ tập trung làm giống, làm nhái sản phẩm của người khác. Đặc biệt, với tư duy ích kỷ, hẹp hòi, thiếu tính đồng đội, một số không nhận thức được vai trò và trách nhiệm đại diện của mình trước cộng đồng, không có ý thức đóng góp xây dựng, bảo vệ thương hiệu sản phẩm, quốc gia…

Các hiệp hội ngành nghề hoạt động còn kém hiệu quả, nặng về hình thức và quản lý, thiếu công bằng và hấp dẫn, không đưa ra được các tiêu chí hoạt động, văn hóa chung cho DOANH NGHIỆP Y TẾ VIỆT NAM làm kim chỉ nam cho mọi thành viên tuân thủ nhằm mục địch bảo vệ nhau, cùng xây dựng, phát triển ngành y tế Việt Nam lớn mạnh và bền vững.

Lực lượng lao động trong các doanh nghiệp y tế: nhìn chung không chuyên nghiệp, trình độ thực tế không tương xứng với bằng cấp, xa rời thực tế, thiếu kỹ năng chia sẻ – hợp tác nhóm. Ngoài ra, ngoại ngữ hạn chế, ý thức kỷ luật lao động kém, thế giới quan hạn hẹp, quan điểm sống lêch lạc, tự đề cao bản thân, khao khát chức vụ, không tận tâm vì công việc… đã khiến nhiều doanh nghiệp luôn trong tình trạng yếu kém, bấp bênh, manh mún.

Ý tưởng về Y tế Việt (YTV)

Những yếu kém nêu trên là những nguyên nhân gián tiếp hoặc trực tiếp gây nên bức tranh ngành y thiếu tính liên kết hiện nay. Một bức tranh phân tán, manh mún và chưa sẵn sàng cho hội nhập.

Chưa thấy tín hiệu rõ ràng nào cho thấy có sự cải thiện toàn diện của ngành trong thời gian tới. Chưa thấy cơ sở nào cho thấy chúng ta sẽ cùng đoàn kết để tạo thành sức mạnh, cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài trên thị trường quốc tế và bảo vệ thị trường Việt Nam!

Trong khi trào lưu liên kết sức mạnh thông qua các thương vụ sáp nhập, M&A đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, thì ở Việt Nam, hiện tượng các công ty bị chia lẻ sau vài năm hoạt động lại là hiện tượng khá phổ biến.

Chúng ta cần xây dựng một chiến lược phát triển toàn ngành một cách phù hợp và kịp thời! Nếu không, hậu quả sẽ rất lớn, chúng ta càng ngày càng bé nhỏ, trong khi các công ty nước ngoài ngày càng lớn mạnh. Và khi Việt Nam đã hội nhập đầy đủ, tương lai của chúng ta sẽ nhiều chông gai và mờ mịt, thậm chí bị knock-out ngay trên sân nhà.

YTV được hình thành và mong muốn góp phần vào sự nghiệp chung của ngành y tế Việt Nam.

YTV bao gồm các công ty thành viên là các doanh nghiệp hoạt động cùng tiêu chí, văn hóa chuẩn mực của ngành y hướng tới  xây dựng hệ thống cung cấp sản phẩm, dịch vụ y tế chất lượng, an toàn cho cộng đồng người Việt và quốc tế.

Thành viên YTV được tham gia quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, sản phẩm, được hỗ trợ công nghệ quản trị, được các thành viên YTV tham gia phân phối hoặc đầu tư các dự án khả thi sản xuất sản phẩm y tế thương hiệu Việt.

Thành viên tham gia YTV phải được thẩm định theo tiêu chí và được đa số các thành viên khác chấp nhận.

(YTV, 07/01/2014)

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa