29/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

TẬP ĐOÀN KINH TẾ (3): ĐIỀU HÀNH TĐKT TẠI VIỆT NAM

Có thể nói một cách ví von rằng việc quản trị điều hành một một công ty giống như việc bơi thuyền trên sông; trong khi việc quản...

Xem thêm

29/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

TẬP ĐOÀN KINH TẾ (1): HIỂU ĐÚNG VỀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ

Nhiều vấn đề về TĐKT vẫn chưa được lý giải một cách thỏa đáng, ví dụ như: Thế nào là TĐKT? Bản chất của TĐKT là gì? TĐKT...

Xem thêm

29/11/2016 - Đăng bởi: Công ty cổ phần Á Châu - 0 bình luận

TẬP ĐOÀN KINH TẾ (2): NHỮNG MÔ HÌNH TIÊU BIỂU Ở CHÂU Á

Sau khi nghiên cứu định nghĩa và đặc điểm của các tập đoàn kinh tế, xin được giới thiệu với bạn đọc một số mô hình tập đoàn...

Xem thêm

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa