7 BÀI NÊN HỌC TRONG ĐỜI

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được!

1. Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ  cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng. Thật ra không biết  nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

2. Thứ hai, “học nhu hòa”. Răng người ta rất cứng, lưỡi người ta rất mềm, đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi thì vẫn còn nguyên. Cho nên cần phải học mềm  mỏng, nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được.

3. Thứ ba, ” học nhẫn nhục”. Thế  gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Nhẫn, vạn sự được tiêu trừ. Nhẫn chính là biết xử sự,  biết hóa giải, dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn hóa thành  nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không.

4. Thứ tư, “học thấu hiểu”. Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi, tranh chấp, hiểu lầm. Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau. Không thông cảm lẫn nhau làm sao có thể hòa bình được?

5. Thứ năm, “học buông bỏ”. Cuộc  đời như một chiếc vali, lúc cần thì xách lên, không cần dùng nữa thì  đặt nó xuống, lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo  một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả. Năm tháng cuộc đời có  hạn, biết buông bỏ thì mới tự tại được!

6. Thứ sáu, “học cảm động”. Cảm  động là tâm thương yêu, tâm Bồ tát, tâm Bồ đề; trong cuộc đời mấy mươi  năm của tôi, có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động,  cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.

7.  Thứ bảy, “học sinh tồn”. Để  sinh tồn, chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh; thân thể  khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân, mà còn làm cho gia đình, bạn  bè yên tâm, cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân.

(Đức Đạt Lai Lạt Ma)

Bình luận

soorryNit

soorryNit - 04/13/2022 08:26:32

https://bestadalafil.com/ - purchase cialis best place to buy viagra Cialis Cialis In Berlin Ybeuxn Ddmrxh Treatment Moving the teeth orthodontic treatment may be done for some of the abnormal facial features. https://bestadalafil.com/ - Cialis Hzsbht

Viết bình luận

Lịch

FDA: SAFETY ALERT

Ảnh

Từ khóa